ПЕДАГОГІЧНА РАДА

19.10.2022 у ВСП “Політехнічний фаховий коледж КНУ” відбулося
засідання Педагогічної ради. На засіданні були розглянуті наступні питання:

1. Дистанційне навчання – форма сучасної інтерактивної співпраці викладача і
студента. Педагогічний контроль у системі дистанційного навчання.

2. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників закладів фахової передвищої освіти.

3. Роль електронної бази даних навчально-методичного забезпечення дисциплін
у підвищенні якості надання освітніх послуг.

Також заслухані доповіді викладачів:

– Підвищення професійної та фахової компетентності викладача навчального
закладу – Бондаренко Л.М.;

– Сучасний підхід у викладанні зарубіжної літератури. Комплексний підхід. –
Совенко С.Ф.

Пропозиції та зауваження викладачів стосовно організації дистанційної форми
навчання, проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними
працівниками. Дякуємо всім за участь.

Тримаємося, все буде Україна! 🇺🇦