Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади

Криворізький національний університет відповідно до Закону України «Про вищу освіту», СтатутуПоложення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (зі змінами) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Політехнічний фаховий коледж Криворізького національного університету» (далі – Фаховий коледж) (наказ № 105 від 26 березня 2024 року).
У конкурсі на заміщення вакантної посади директора Фахового коледжу можуть брати участь особи, які вільно володіють українською мовою, мають ступінь магістра, стаж роботи на педагогічних та/або науково-педагогічних посадах не менше 5 років.
Документи приймаються до 26 квітня 2024 року за адресою: вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027, загальний відділ (каб. № 346).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до загального відділу університету такі документи:
– заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч;
– заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографію;
– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, засвідчені особисто;
– копії паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11) та ідентифікаційного коду, засвідчені особисто;
– копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення;
– список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної (педагогічної) діяльності;
– копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи);
– інформацію щодо рівня наукової та професійної активності претендента на посаду згідно з додатком 1;
– копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови, засвідчену особисто;
– програму розвитку фахового коледжу на п’ять років;
– згоду на збір та обробку персональних даних.

Додаткова інформація за телефонами: 409-17-06, 409-06-23 або за посиланням: https://www.knu.edu.ua/novini/oholoshennya-pro-konkurs-na-zamishhennya-vakantnoi-posady