БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ: НА СТРАЖІ ЗАКОНУ ТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Військовий стан в Україні, боротьба за незалежність та свободу, негативний вплив ІПСО на підростаюче покоління призводить до того, що молодь долучається до протиправних дій та шкодить безпеці та економіці  нашої країни, яка і так потерпає від рашиської чуми. Через залучення до віртуальних груп в Інтернеті відбуваються, нажаль, не поодинокі випадки причетності неповнолітніх до скоєння злочинів на шкоду національній безпеці України.  Тому в сучасному контенті є дуже важливою профілактично- роз’яснювальна робота з підлітками, батьками та педагогами щодо недопущення участі у терористичних діях неповнолітніх студентів навчальних закладів.

Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.

До цих дій відносяться дії, пов’язані із нанесенням шкоди майну держави, міста та громадян, а також ті протиправні дії, які ведуть до нанесенню шкоди економіці країни, громадян та національній безпеці України.

На сучасному етапі простежується еволюція тероризму, що проявляється у:

  1. Трансформація тактики тероризму. Сучасний тероризм – це вже не розрізнені індивідуальні дії, а серії терористичних акцій, спрямованих проти широкого кола осіб та об’єктів, ретельно підготовлених, які здійснюються кваліфікованими кадрами і добре організованими угрупованнями. При цьому спостерігається різке кількісне зростання терористичних актів із численними жертвами і значними матеріальними збитками, а також об’єднання зусиль окремих екстремістських формувань і кримінальних структур.

 Більшість рядових членів терористичних організацій – молодь, тому що у цей період формується особистість людини. Психіка гнучка й уразлива.

  • Удосконалення структури терористичних угрупувань і посилення конспіративності їх діяльності. Терористи почали здебільшого діяти нечисленними підрозділами, також жорсткішою стала перевірка нових членів.
  • Удосконалення форм і методів терору. Використання терористичними організаціями вкрай жорстких форм і методів боротьби підвищує небезпеку здійснення актів так званого технологічного тероризму. До них, насамперед, належить використання чи загроза застосування ядерної, хімічної і бактеріологічної зброї, радіоактивних або високотоксичних хімічних, біологічних речовин, а також спроби захоплення екстремістами ядерних та інших промислових об’єктів.
  • Використання досягнень науково–технічного прогресу. Розвиток прогресу породжує нові види тероризму, руйнівна сила яких постійно зростає. Так, життя сучасного суспільства залежить від електронних баз даних та інформації, що передається ними. У зв’язку з цим, життєво важливі сфери діяльності будь–якої держави стали відкритими для комп’ютерних спеціалістів які чинять неправомірний доступ до комп’ютерів та інформації. Тому загроза нового виду тероризму – інформаційного або електронного – нині набуває особливого значення.
  • Зростає тероризм, заснований на релігійній та етнічній ненависті.
  • Високий рівень нелегальної міграції. Через це в публічному просторі з’являються небезпечні гасла, зокрема, щодо зв’язку тероризму з певною релігією або національністю, висуваються пропозиції боротьби з тероризмом, які в основному базуються на насильницьких стереотипах.

Основні вогнища терористичних загроз, що складають потенціальну небезпеку для нашої нації, знаходяться за кордоном, тому слід вітати будь–які кроки інтеграції України в міжнародні структури, метою яких є боротьба з тероризмом.

Як показує досвід країн Європи, головне – це своєчасне надходження інформації про діяльність і наміри екстреміських угруповань, а також відповідне законодавство відносно боротьби з тероризмом.

Зокрема, в Україні останніми роками щодо протидії тероризму вже зроблено чимало: створено спеціальний координаційний орган – Антитерористичний центр при СБУ, а правову основу боротьби з тероризмом  становлять: Конституція України, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 2003 р., інші закони України, інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, а також інші нормативно–правові акти, що приймаються на виконання законів України.

Відповідно до чинного законодавства України терористична загроза поділяється за рівнем, який визначається Антитерористичним центром при СБУ на основі узагальнення, аналізу, оцінки інформації, отриманої відповідними структурними підрозділами суб’єктів боротьби з тероризмом.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

1. Закон України «Про боротьбу з тероризмом»
2. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90)
3. Кримінальний кодекс України (ст. ст. 2091, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585)
4. Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, затверджене Постановою КМУ від 18 лютого 2016 р. № 92
5. Указ Президента України «Про Антитерористичний центр» № 1343/98 від 11.12.1998 року