ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

      Загальні положення

1.1    Підготовче відділення є структурним підрозділом Політехнічного коледжу ДВНЗ „Криворізький національний університет", основною метою якого є підвищення рівня загальноосвітньої підготовки учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, випускників ПТУ та осіб, які мають базову загальну середню освіту, повну середню освіту, диплом кваліфікованого робітника, і залучення їх до вступу до вищих навчальних закладів України, зокрема Політехнічного коледжу ДВНЗ КНУ.

1.2    Підготовче відділення керується у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Правилами прийому до вищих навчальних закладів України», «Статутом ДВНЗ КНУ», „Положенням про Політехнічний коледж ДВНЗ КНУ", іншими законодавчими і нормативними документами з питань освіти, рішеннями, що мають чинність у коледжі.

1.3    Підготовче відділення безпосередньо підпорядковується директору коледжу. Адміністративне та організаційно-методичне керівництво діяльністю підготовчого відділення  здійснює завідувач відділення, який призначається і звільняється директором коледжу.

1.4    Підготовче відділення працює у взаємодії з Приймальною комісією Політехнічного коледжу ДВНЗ КНУ, цикловими комісіями, відділом кадрів, бухгалтерією, бібліотекою, іншими підрозділами коледжу.

 2      Організація роботи курсів підготовки до вступу до вищих навчальних закладів України

2.1    Курси підготовки до вступу до вищих навчальних закладів України у Політехнічному коледжі ДВНЗ КНУ (далі - підготовчі курси) є структурним підрозділом підготовчого відділення. Підготовчі курси працюють на основі самоокупівлі за рахунок коштів, які вносяться слухачами курсів на розрахунковий рахунок коледжу в порядку плати за навчання.

2.2    Особи, які бажають стати слухачами курсів підготовки до вступу до вищих навчальних закладів України у Політехнічному коледжі ДВНЗ КНУ, надають керівництву курсів наступні документи: заяву встановленого зразка, копію свідоцтва про народження або паспорта, довідку з навчального закладу або документ про освіту, копію ідентифікаційного коду, копію квитанції про оплату.

2.3    Зарахування до складу слухачів курсів підготовки до вступу здійснюється відповідним розпорядженням директора коледжу після надходження коштів за навчання на розрахунковий рахунок коледжу та у випадку відповідної комплектації групи.

2.4    Заняття на курсах підготовки до вступу у Політехнічному коледжі ДВНЗ КНУ проводяться у відповідності з навчальними планами, які передбачають вивчення предметів, з яких здаються вступні іспити (на базі 9 класів - математика, українська мова).  Навчально-методичне забезпечення курсів здійснюють циклові комісії природничо-математичних та філологічних дисциплін. Навчальні програми для курсів затверджуються директором коледжу.

2.5    Заняття на курсах підготовки до вступу забезпечують штатні викладачі ПК ДВНЗ КНУ або сумісники на умовах почасової оплати за межами їх робочого часу по основній посаді за наявністю відповідного наказу по ПК ДВНЗ КНУ.

2.6    Адміністрація курсів має право відрахувати слухача курсів підготовки до вступу, якщо він не дотримується правил внутрішнього розпорядку або не приступив до занять.

2.7    При зарахуванні слухачів курсів до числа студентів коледжу Приймальна комісія діє згідно Правил прийому до ПК ДВНЗ КНУ (ДВНЗ КНУ та його сруктурних підрозділів) в поточному році.

 

Виконавець:        завідувач відділення                  О. В. Корнійчук

JoomShaper