ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ.

№ з/п

КОД СПЕЦІАЛЬНОСТІ

НАЙМЕНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

1.

151

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РУХОМ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ  ТРАНСПОРТІ

 

2.

273

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

 

3.

273

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ВАГОНІВ

 

4.

273

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ЗАЛІЗНИЧНИХ СПОРУД ТА ОБ’ЄКТІВ КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

5.

275

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

 

6.

275

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ТРАНСПОРТІ

7.

141

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

СТУПІНЬ ОСВІТИ: ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

№ з/п

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

КОД СПЕЦІАЛЬНОСТІ

НАЙМЕНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

КОД, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

1.

15

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

151

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ, ІНТЕГРОВАНИХ І РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

2.

14

ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

141

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

  ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

3.

27

ТРАНСПОРТ

275

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЗА ВИДАМИ)

275.02 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ)

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ТРАНСПОРТІ ТА ЛОГІСТИКА

4.

27

ТРАНСПОРТ

273

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

   ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ВАГОНІВ

МЕХАНІЗОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ КОЛІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАЛІЗНИЦЬ
JoomShaper