Криворізький технікум промислового транспорту створений наказом Міністра чорної металургії УРСР №216 від 06 червня 1967 року за погодженням з Міністерством вищої та середньо-спеціальної освіти №Пэ з/3-163 від 17 березня 1967 року.

Відповідно до наказу Міністерства чорної металургії УРСР від 13 жовтня 1972 року №419 шляхом з’єднання державної форми власності Криворізького гірничо-збагачувального технікуму і Криворізького технікуму промислового транспорту створено Криворізький політехнічний коледж.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року №526 “Про вдосконалення мережі вищих навчальних та професійно-технічних навчальних закладів” і наказу Міністерства освіти України від 20 червня 1997 року №218 “Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти України” Криворізький політехнічний технікум перейменований на Криворізьку філію Дніпропетровського транспортно-економічного технікуму.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21. 01. 2004 р. №44 Криворізька філія Дніпропетровського транспортно-економічного технікуму передана до складу Криворізького технічного університету без права юридичої особи з подальшим найменуванням цього підрозділу “Політехнічний технікум Криворізького технічного університету”.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 31. 12. 2008 “1/11-6749 та на підставі наказу Криворізького технічного університету від 12. 01. 2009 №9 з 01. 02. 2009 р. Політехнічний технікум Криворізького технічного університету перейменований на Політехнічний коледж Криворізького технічного університету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21. 06. 2011 року №280, наказу Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2011 р. №1155 Політехнічний коледж Криворізького технічного університету реорганізовано в Політехнічний коледж Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет”.

Політехнічний коледж Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет” перейменовано на Політехнічний коледж Криворізького національного університету наказом Криворізького національного університету від 12. 02. 2020 р. №60.

Політехнічний коледж Криворізького національного університету перейменовано на Відокремлений структурний підрозділ “Політехнічний фаховий коледж Криворізького національного університету” наказом Міністерства освіти і науки України від 19. 05. 202 р. №652 та наказом Криворізького національного університету від 16.06. 2020 р. №188.