№ 3/ПНАЙМЕНУВАННЯ
1. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЗА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ I КУРСУ СТОСОВНО АДАПТАЦІЇ ДО НОВИХ УМОВ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ЩОДО ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ/ДИСЦИПЛІН ВИКЛАДАЧАМИ
ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ КОЛЕДЖУ
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВСП “ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КНУ” НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018, ISO 9001:2015
2.ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ НА ВЛАСНОМУ ВЕБСАЙТІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ” ТА “ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ” (ДОДАТОК 33 ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ)
3.ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУЯ
4. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
НАКАЗ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
5.ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ
АНКЕТУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ
6.АНТИКОРУПЦІЙНІ ПРОГРАМИ
НАКАЗ №326 ВІД 20.12.2023 «ПРО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ВСП “ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КНУ”
ПЛАН ЗАХОДІВ З ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ВНУТРІШНІХ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ
ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОВІДОМЛЕННЯМИ ПРО МОЖЛИВІ ФАКТИ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ У ВСП “ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КНУ”