ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”


ЛІЦЕНЗІЇ

ВІДОМІСТЬ ЩОДО ПРАВА ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ


СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ


ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ (ПРОЄКТ,2024 РІК)

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ, ІНТЕГРОВАНИХ, РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ТА ЛОГІСТИКА

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ВАГОНІВ

МЕХАНІЗОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ КОЛІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАЛІЗНИЦЬ


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ВСП “ПФК КНУ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВСП “ПФК КНУ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ З КОНТРАКТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА БЮДЖЕТНУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ ВСП “ПФК КНУ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВСП “ПФК КНУ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ РАДУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВСП “ПФК КНУ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА З ВІДЗНАКОЮ ВИПУСКНИКАМ ВСП “ПФК КНУ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКУ ПІКЛУВАЛЬНУ РАДУ КОЛЕДЖУ


НАКАЗИ

НАКАЗ №60 ВІД 12.02.2020 “ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ”

НАКАЗ №39 ВІД 25.02.2021 “ПРО КОМІСІЮ З ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ”

НАКАЗ №276 ВІД 04.11.2021 “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ №39 ВІД 25.02.2021 “ПРО КОМІСІЮ З ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ”

НАКАЗ №283 ВІД 08.11.2021 “ПРО СКРИНЬКУ ТА ТЕЛЕФОН ДОВІРИ”

НАКАЗ №310 ВІД 03.12.2021 “ПРО СТВОРЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ”


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТЕРИТОРІЙ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД І ПРИМІЩЕНЬ ГУРТОЖИТКІВ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ


ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ НА 2022-2027 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ВСП “ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КНУ” НА 2022-2027 Р. Р.


КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ВСП “ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”