Психолог – людина, яка вміє лікувати душу

Мета роботи практичного психолога в навчальному закладі :

  • сприяння особистісному і професійному становленню студентів
  • організація психологічної допомоги викладачам в оволодінні вміннями налагоджувати ефективний контакт зі студентами, пошук оптимальних способів педагогічної взаємодії з ними
  • вироблення стилю спілкування педагогів, дотримання педагогічного такту;
  • допомога студентам і викладачам у навчальних ситуаціях, що викликають значну нервово-психічну напругу;
  • забезпечення ефективності процесу адаптації студентів до умов навчання, що передбачає перш за все допомогу першокурснику в якісному оволодіння новими прийомами і способами навчальної діяльності, у виробленні умінь та навичок організації самостійної роботи, в оволодінні стилем спілкування з ровесниками і викладачами;
  • оптимізація шляхів виходу із складних життєвих ситуацій; сприяння процесу професійної адаптації, кінцевою метою якої є професійна ідентифікація майбутніх фахівців;
  • забезпечення профілактики та запобігання булінгу
  • надання консультативної допомоги батькам
  • психологічного супроводу здобувачам освіти, які постраждали від булінгу або стали його свідками.