з/п
Галузь знаньКод та найменування спеціальностіКод, спеціалізація
Назва освітньої
програми
115 Автоматизація та приладобудування151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
Обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих, робототехнічних систем залізничного транспорту
214 Електрична інженерія141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Електропостачання
327 Транспорт275 Транспортні
технології
(за видами)

275.02
на залізничному транспорті
Організація перевезень і
управління на залізничному
транспорті

Обслуговування на залізничному
транспорті та логістика
427 Транспорт273
Залізничний
транспорт
Технічне обслуговування, ремонт
та експлуатація тягового рухомого складу


Технічне обслуговування і ремонт вагонів

Механізоване обслуговування та ремонт колійного комплексу залізниць