№ з/пКОД СПЕЦІАЛЬНОСТІНАЙМЕНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІОсвітньо-професійна програма
1.151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті 
2.273Залізничний транспортТехнічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу
3.273 Залізничний транспорт Технічне обслуговування і ремонт вагонів
4.273 Залізничний транспорт Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства
5.275Транспортні технологіїОрганізація перевезень і управління на залізничному транспорті
6.275 Транспортні технології Організація обслуговування на транспорті
7.141Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Електропостачання